DF i EU

Det arbejder DF for i EU

Der er noget helt galt med den måde, EU på fungerer på. De åbne grænser, den økonomiske krise og den frie bevægelighed har skabt alvorlige problemer. Ikke bare for Danmark, men for mange medlemmer af EU. Dansk Folkeparti ønsker derfor fundamentale forandringer i den måde, hvor landene samarbejder inden for EU. Med 28 medlemslande er det åbenlyst, at der er store forskelle. Hvis EU skal være en succes, må der derfor indrømmes landene fleksibilitet, så de kan stå uden for de områder, hvor det skaber problemer at være med. For Danmark gælder dette eksempelvis på EUs indtrængen i vores velfærdspolitik. Vi har set, hvordan det solidariske, danske velfærdssystem er under pres – på børnechecken, SUen, kontanthjælpen og dagpengene. Ingen aner, hvad der venter om hjørnet. Derfor skal EU-samarbejdet ændres, så der bliver fokuseret på det, der var den oprindelige tanke – nemlig handel, miljø, forbrugersikkerhed og lign; men hvor EU blander sig uden om vores velfærdspolitik, grænsekontrol, finanspolitik, udlændingepolitik og meget andet.

Vi vil have grænsekontrollen tilbage.

Det var en fejl, da Danmark med schengenaftalen nedlagde sin grænsekontrol. Det har givet den internationale kriminalitet frie rammer og over hele landet oplever borgere og virksomheder, hvordan de åbner grænser har ført til flere indbrud og tyveri. På gader og stræder ser vi østeuropæiske tiggeri og antallet af østeuropæere i vore fængsler er eksploderet. Derfor vil vi genindføre grænsekontrol. Naturligvis kan den ikke stoppe al kriminalitet. Men ligeså naturligt som vi låser hoveddøren om aftenen, skal der være kontrol ved grænsen. De kriminelle skal have al den modstand, de kan få.

EUs magt skal begrænses.

Mange dele af eu-samarbejdet har givet Danmark fordele. Eksempelvis er det godt for vore virksomheder frit og uden tekniske hindringer at kunne eksportere til de andre eu-lande. Men EUs magt er gået alt for vidt. Der er ingen områder, hvor EUs politikere og embedsfolk i dag ikke har hænderne dybt nede i lovgivningen. Om det gælder vores udlændingepolitik, vore velfærdsydelser eller overenskomstsystem, så spiller EU en alt for stor rolle. Vi ønsker derfor at rulle EUs magt tilbage til det, der oprindelige var tanken.

Flere forbehold.

I Danmark har vi gode erfaringer med vore forbehold. Historien har vist, at forbeholdene fra 1992 har gavnet os. Og det er derfor vejen frem. Vi skal have flere forbehold, som sikrer os mod EUs overgreb på vores velfærdspolitik, grænsekontrol og udlændingepolitik. Kun ved at få forbehold har vi et bold-værk imod EUs stadig stigende anfægtelse af vores suverænitet.

Vi tager englandsbåden.

I Storbritannien har premierminister David Cameron sat sig i spidsen for et reformeret EU. Han ønsker, at medlemslandene skal kunne tage magt tilbage fra EU og han ønsker et EU, der giver mulighed for, at landene kan have forskellig tilknytning til Unionen. I Dansk Folkeparti støtter vi David Camerons bestræbelser på at reformere EU og vi tror på, at et fleksibelt samarbejde er vejen frem for EU.

Tyrkiet skal ikke være medlem.

Allerede i dag oplever vi mange problemer efter de ti østeuropæiske landes entre i Unionen. Vi modsætter os af al kraft EUs fortsatte forhandlinger med Tyrkiet om medlemskab. Naturligvis skal vi have et godt naboskab med Tyrkiet. Men at invitere landet ind i et EU med fri bevægelighed vil være en katastrofe. Tyrkiet er på de fleste områder et land, præget af sine muslimske rødder. Landet hører derfor ikke hjemme i EU.

Dyrevelfærden skal på dagsordenen

Vi vil ikke leve med, at EU fastholder utålelige forhold for dyrene. Det gælder såvel i staldene som under transport, hvor EU’s regler er helt utålelige og gang på gang fører til groteske historier om, hvordan dyrene lider under de mest kummerlige vilkår. Dansk Folkeparti kræver derfor, at EU prioriterer dyrevelfærden langt højere.

Mere åbenhed.

Alt for meget i EU foregår i dag i lukkethed. Det gælder både i Kommissionen, Rådet, EU-parlamentet og ved Domstolen. Dansk Folkeparti ønsker langt større åbenhed – eksempelvis om pengesager, afstemninger og om domme, så borgere og journalister kan se med og kontrollere magthaverne.

Parlamentets flyttecirkus.

Det er en farce, at Europa-parlamentet fortsætter flytter mellem Bruxelles og Strasbourg. Det koster 1.5 mia. kroner om året og er et billede på EUs vanvid. Allerhelst så Dansk Folkeparti Europa-parlamentet nedlagt og dets beføjelser overført til de nationale parlamenter. Men som et minimum bør man kunne blive enig om at droppe flyttecirkusset.

EUs budget skal beskæres.

Hvert år betaler Danmark 18 mia. kroner til EUs budget, som består af 75 % planøkonomi og hvor EUs egne revisorer 18 år i træk har nægtet at godkende regnskaberne. Det er en farce. Og EUs budgetter bør derfor reduceres til den rene administration.

Flere folkeafstemninger.

Dansk Folkeparti er tilhænger af flere folkeafstemninger. Enhver ændring af traktaten bør ligesom andre større politiske spørgsmål afgøres af befolkningerne i de respektive lande.